Thursday, 8 December 2011

Bahagian C- Nilai Murni

Tafsiran Nilai Murni:


BAIK HATI

- Belas kasihan (Bersimpati terhadap kesesusahan orang lain)

- Bertimbang rasa (Mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain apabila

membuat sesuatu tindakan)

- Murah hati (Memberi bantuan secara ikhlas kepada mereka yang

memerlukannya)

- Saling memahami (Sanggup memberi dan menerima pandangan serta

memahami perasaan dan keperluan masing-masing)

- Saling bermaafan (Sanggup meminta maaf dan memberi kemaafan)BERDIKARI

- Berupaya bertindak sendiri (Sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa

mengharapkan orang lain)

- Yakin pada diri sendiri (Percaya kepada kebolehan diri sendiri dan sanggup

mencuba)HEMAH TINGGI

- Kesopanan (Berbudi bahasa dan beradab dalam pergaulan)

- Mengakui kesalahan sendiri (Sedia mengaku kesilapan diri sendiri serta

sanggup menerima nasihat)

- Ramah mesra (Sedia bergaul mesra dengan semua orang)HORMAT-MENGHORMATI

- Ibu bapa (Memuliakan dan mentaati ibu bapa)

- Ahli keluarga, orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga dan pemimpin

(menunjukkan rasa hormat kepada kumpulan tersebut dengan memberi

layanan yang baik)

- Institusi kerajaan dan Negara (Menerima dan hormat kepada kerajaan

serta lambang-lambang kebesaran negeri)

- Kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan (Menghormati

kepercayaan dan adat resam semua keturunan di Malaysia)

- Patuh kepada undang-undang negara (Mematuhi undang-undang yang telah

ditentukan tanpa mengira di mana seseorang itu berada)

- Patuh kepada ketepatan masa (Menepati waktu dan menggunakan masa

dengan berfaedah)KASIH SAYANG

- Sayang diri sendiri dan orang lain (Menyayangi diri sendiri dan orang lain)

- Sayang akan alam sekitar (Memelihara dan memulihara kehidupan flora dan

fauna untuk kesejahteraan hidup)
KEADILAN

- Adil (Membuat pertimbangan secara objektif, menyeluruh dan bersesuaian)

- Saksama (Tidak berat sebelah dalam sesuatu tindakan dan keputusan sama

ada dalam memberikan ganjaran atau hukuman)KEBEBASAN

- Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar batas peraturan dan

undang-undang yang tersurat dan tersirat dalam keluarga, sekolah, komuniti,

masyarakat, negara dan agamaKEBERANIAN

- Berani mencuba (Berani melakukan sesuartu perkara yang baru dan

mencabar untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain dengan mengambil risiko

yang akan dihadapi)

- Berani kerana benar (Berani mempertahankan sesuatu yang diakui

sebenarannya dengan menunjukkan bukti yang nyata)
KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL

- Kebersihan diri (Kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh setiap individu

untuk hidup sihat)

- Kebersihan persekitaran (Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapi dan

bebas daripada kekotoran dan pencemaran)

- Kebersihan mental (Pertuturan dan perlakuan yang terpuji yang perlu

diamalkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain)KEJUJURAN

- Amanah (Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang diberikan

dan dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain)

- Bercakap benar (Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah

atau berselindung)

- Ikhlas (Melakukan sesuatu dengan suci hati tanpa mengharapkan balasan)
KERAJINAN

- Daya usaha (Berusaha bersungguh-sungguh dengan inisiatif, kreatif dan

inovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti)

- Dedikasi (Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara

yang berfaedah)
KERJASAMA

- Gotong-royong (Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai dan

sukarela)

- Toleransi (Bertolak ansur serta dapat mengawal diri untuk mengelakkan

berlakunya perselisihan)

- Perpaduan (Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga,

masyarakat, negara dan antarabangsa)KESEDERHANAAN

- Pertuturan dan perlakuan yang sederhana (Bertutur dan berkelakuan yang

tidak melampaui batas serta menyinggung perasaan atau menimbulkan

kemarahan orang lain)

- Kesederhanaan dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan

orang lain (Membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya Memuaskan diri

sendiri dan orang lain)KESYUKURAN

- Berterima kasih (Melahirkan perasaan untuk menunjukkan pengiktirafan dan

penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan dan pemberian)
PATRIOTISME

- Semangat cintakan negara (Mempunyai semangat yang tinggi untuk menjaga

keselamatan, nama baik negara)
RASIONAL

- Membuat pertimbangan (Berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu

perkara sebelum membuat keputusan)
SEMANGAT BERMASYARAKAT

- Bermuafakat (Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu

pekerjaan bagi kepentingan bersama)

- Kejiranan (Berbaik-baik, bertolak ansur, tolong-menolong, dan bekerjasama

dengan jiran tetangga)

- Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat (Menyedari masalah

masyarakat dan sedia berusaha menyelesaikannya)

No comments:

Post a Comment